قهوه ساز های صنعتی دوگروپ به دو دسته سینگل بویلر و مولتی بویلر تقسیم میشود و هر کدام با توجه به فضای کافه

انتخاب میشود – تمامی مشاوره های ما بصورت رایگان میباشد